Formulieren

Stuur ingevulde en ondertekende formulieren bij voorkeur ingescand naar ons contactpersoon op de school van uw kind:

Voor BLC:  schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl

Voor VSP:  schenkingenVSP@vrijeschoollimburg.nl

Kunt u niet scannen? geef het dan af op school.

NB: het emailadres: secretaris@vrijeschoollimburg.nl is niet meer in gebruik! Gebruik svp een van bovenstaande mailadressen, óók voor wijzigingen van uw bestaande schenking of vragen over schenkingen


Beknopte uitleg waarom de schenkingen gevraagd worden en waar deze voor gebruikt worden.


Met de schenkingsverklaring geeft u aan hoeveel u wilt gaan schenken. Voor de VVL is het belangrijk dat u deze invult (en bijvoorbeeld niet zomaar geld overmaakt op de bankrekening van de VVL), omdat wij zo kunnen inschatten hoeveel geld wij (per jaar) ontvangen en dus hoeveel geld wij op onze beurt weer kunnen schenken aan de scholen. Tevens verzoeken wij u met klem om een machtiging af te geven voor automatische incasso: dit omdat het de VVL veel werk scheelt. Het geld dat daarmee uitgespaard wordt, schenken wij volledig door aan de scholen. Een machtiging is ook voor u makkelijk: u hoeft zelf niets meer te doen en u kunt het ook niet meer vergeten. En u kunt het altijd terug zelf terug laten storten als er onverhoopt iets verkeerd is gegaan.

Mocht u toch zelf het geld over willen maken, dan kunt u dat doen op een van onderstaande rekeningnummers. Om inzicht te krijgen in waar de schenkingen vandaan komen, verzoeken wij u te storten op de rekening die voor u van toepassing is:

NL78 TRIO 0390 9358 91 (als u een kind heeft dat op het Bernard Lievegoed College (voorheen Bernard Lievegoed School) in Maastricht zit).                                                                                                                                                                                  

NL73 TRIO 0777 9282 48 (als u een kind heeft dat op de Vrije School Parkstad in Heerlen zit)                                                 

 NL88 TRIO 0390 9359 05 (als u geen kind op een van voornoemde scholen heeft).

Alle drie ten name van:   St. Vrienden Vrijeschoolonderwijs Limburg.


Dit formulier heeft u nodig als u voornemens bent om minimaal 5 jaar achtereenvolgens eenzelfde bedrag te schenken. Dit formulier is afkomstig van de belastingdienst. Wanneer u de gift volledig af wilt kunnen trekken van de inkomstenbelasting die u moet betalen, is het van belang dat u dit formulier invult en ondertekent. Voor meer informatie over aftrekbaarheid: lees de "toelichting schenkingsverklaring" die u hierboven kunt downloaden.

Het formulier is al deels ingevuld, vul zelf uw eigen gegevens (en die van uw fiscale partner), het bedrag en de duur van uw schenking (dat moet minimaal 5 jaar zijn voor volledig aftrek, als u denkt dat uw kind langer op school zal zitten - bijvoorbeeld als u denkt dat het vwo gaat doen, of eerst mavo of havo en daarna havo of vwo - vul dan onbepaalde tijd in; u stopt dan met schenken nadat uw kind van schoolgaat; maar let op: het moet minimaal 5 jaar zijn om in aanmerking te komen voor volledig aftrek!)

Plaats na het invullen uw handtekening (en eventueel die van uw partner) en mail het ook naar ons adres. Kunt u formulieren niet scannen? Geef het dan af op school! Wij verwerken dan de verklaring en mailen u een door ons mede ondertekend exemplaar aan u retour.  Bewaar dat exemplaar vervolgens goed, het is mogelijk dat de belastingdienst hier om vraagt na uw aangifte.