Veel gestelde vragen

Ik heb een schenkingsverklaring en een machtiging voor automatische incasso ingevuld toen mijn kind op school begon. Moet ik nu aan het begin van het nieuwe schooljaar weer een nieuw formulier invullen en opsturen?

Nee, dat is niet nodig. De schenkingsverklaringen en machtigingen voor automatische incasso blijven geldig tot het moment dat u ze opzegt. U hoeft dus alleen maar door te geven als u wilt stoppen met schenken of als u de schenking wilt wijzigen. Stuur dan een email met de gewenste wijzigingen naar het emailadres dat voor u van toepassing is (zie voor het email adres de pagina “Formulieren”)

 

Ik heb al eerder een schenkingsverklaring ingevuld, maar ik wil het bedrag dat ik schenk wijzigen. Moet ik daarvoor een nieuwe verklaring invullen?

Nee, dat is niet nodig, het volstaat als u een mail stuurt met uw gegevens en wat u wilt wijzigen en per wanneer. Wij zorgen dan ervoor dat het aangepast wordt. Als u per automatische incasso betaalt, hoeft u ook geen nieuw formulier in te vullen, dit wordt automatisch aangepast.

NB: als u al langer schenkt en de schenkingen volledig aftrekt van de inkomstenbelasting kunt u niet zonder gevolgen het bedrag dat u schenkt verlagen (en waarschijnlijk ook niet verhogen). De voorwaarde is immers (zie hierover hieronder meer) dat u ieder kalenderjaar hetzelfde bedrag schenkt. Als u dat wijzigt kunt de schenkingen waarschijnlijk niet meer volledig aftrekken. De kans bestaat dat u dan eventueel al eerder genoten belastingaftrek over voorgaande jaren alsnog moet betalen; de VVL of de school kan u hier geen verdere informatie over verstrekken. Wij adviseren u in zo’n geval eventueel contact op te nemen met een deskundige (in beginsel een belastingadviseur)

Ik wil gaan schenken en gebruik maken van de mogelijkheid om de schenking volledig van de belasting af te trekken. Hoe werkt dat als ik per maand of per kwartaal schenk vanaf het moment dat mijn kind op school zit?

Om de schenking volledig van de inkomstenbelasting af te mogen trekken stelt de belastingdienst 3 eisen aan de schenking:

1.    De schenking moet tenminste 5 jaar achter elkaar gedaan worden

2.    De schenking moet worden vastgelegd in een overeenkomst

3.    Het bedrag dat per jaar wordt geschonken moet ieder kalenderjaar gelijk zijn.

Als u hier gebruik van wilt maken dient u het contract “overeenkomst periodieke gift in geld” (te vinden op de pagina Formulieren) in te vullen. Daarnaast moet u dus ieder schooljaar hetzelfde bedrag betalen. Voor schenkers die het bedrag in 1 x betalen is dit geen probleem, het handigst is als zij het bedrag iedere december of januari overmaken. Voor ouders die per maand of kwartaal het geld over willen maken (of dat via automatische incasso willen laten doen) moet er wat aangepast worden. Immers als u iedere maand bijvoorbeeld € 50,= schenkt en u begint in augustus, dan schenkt u in het eerste kalenderjaar (waar de belastingdienst mee rekent) €250,=, de volgende jaren €600,= per jaar en het laatste schooljaar vanaf januari tot en met juli €350,=.

Zo voldoet u dus niet aan de 3e eis van de belastingdienst. Dit lossen wij als volgt op: het eerste schooljaar betaalt u in de periode augustus tot en met december €600,= (dus per maand €120,= of per kwartaal €300,=). Vanaf januari in het eerste schooljaar betaalt dan €50,= per maand of €150,= per kwartaal. In het laatste jaar dat uw kind dan op school zit betaalt u tot en met december. Vanaf januari hoeft u dan niets meer te betalen. Op die manier betaalt u dus ieder kalenderjaar hetzelfde bedrag en betaalt  

LET OP: ALS U HIER GEBRUIK VAN WILT MAKEN EN U KIEST ERTOCH VOOR OM PER MAAND OF KWARTAAL HET GELD OVER TE MAKEN MOET U DIT DUIDELIJK OP HET SCHENKINGSFORMULIER AANGEVEN. GEEF DAN BIJ VOORKEUR IN DE MAIL MET DE INGEVULDE SCHENKINGEN AAN HOE U HET EERSTE JAAR VAN AUGUSTUS TOT EN MET DECEMBER WILT GAAN BETALEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT U DIRECT AAN DE EIS VAN DE BELASTINGDIENST VOLDOET.