Welkom op de site van de Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL). 

Op deze site treft u meer informatie aan over de doelstellingen en het beleid van de stichting en de mogelijkheid om geld te schenken om vrijeschoolonderwijs in Limburg mogelijk te maken en te verbeteren. 

Het geld dat u aan de stichting schenkt, schenken wij op onze beurt door aan de 2 vrije scholen voor voortgezet onderwijs in Zuid-Limburg: het Bernard Lievegoed College in Maastricht en de Vrije School Parkstad in Heerlen. Met dat geld kunnen deze scholen vakken aanbieden die wel in het vrijeschool curriculum horen, maar niet bekostigd worden door de overheidsbijdragen.

Voor u is ook belangrijk om te weten dat uw schenking u een belastingvoordeel oplevert omdat de VVL een zogenaamde ANBI-status heeft. Een voorbeeld: