Stichting                  

Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg


Formulieren


Stuur ingevulde en ondertekende formulieren bij voorkeur ingescand naar ons contactpersoon op de school van uw kind:


Voor BLC:   schenkingenBLC@vrijeschoollimburg.nl


Voor VSP:    schenkingenVSP@vrijeschoollimburg.nl


Kunt u niet scannen? geef het dan af op school.

—————————————————————————————————

Wilt u meer weten waarom uw schenking wordt gevraagd of wat de school ermee doet? Lees dan onderstaande folder die door de school zelf is gemaakt:

Informatiefolder voor nieuwe ouders BLC

Informatiefolder voor nieuw ouders VSP

—————————————————————————

Met de de hierna te downloaden schenkingsverklaring geeft u dat u wilt gaan schenken en ook hoeveel. Voor de VVL is het belangrijk dat u deze invult (en bijvoorbeeld niet zomaar geld overmaakt op de bankrekening van de VVL), omdat wij zo kunnen inschatten hoeveel geld wij (per jaar) ontvangen en dus hoeveel geld wij op onze beurt weer kunnen schenken aan de scholen.

Onder de schenkingsverklaring kunt u nog een document downloaden met een uitgebreidere toelichting over de schenkingen.  Tevens verzoeken wij u met klem de schenking over te maken middels automatische incasso, dit scheelt ons veel werk en geld.  Het geld dat daarmee uitgespaard wordt, schenken wij volledig door aan de scholen. Een machtiging is ook voor u makkelijk: u hoeft zelf niets meer te doen en u kunt het ook niet meer vergeten. En u kunt het altijd terug zelf terug laten storten als er onverhoopt iets verkeerd is gegaan.


Schenkingsverklaring / machtiging incasso

Toelichting schenkingsverklaring

———————————————————————————————————

Mocht u toch zelf het geld over willen maken, dan kunt u dat doen op een van onderstaande rekeningnummers. Om inzicht te krijgen in waar de schenkingen vandaan komen, verzoeken wij u te storten op de rekening die voor u van toepassing is:

NL89 RABO 0364 0214 11    als u een kind heeft dat op het Bernard Lievegoed College in Maastricht zit.  

NL36 RABO 0364 0180 97    als u een kind heeft dat op de Vrije School Parkstad in Heerlen zit.    

NL92 RABO 0364 0213 57    als u geen kind op een van voornoemde scholen heeft.


Alle drie ten name van: St. Vrienden Vrijeschoolonderwijs Limburg.

————————————————————————————————————

Wilt u uw schenking volledig aftrekken van de inkomstenbelasting? Dan moet u het formulier invullen dat u hierna kunt downloaden (het formulier “overeenkomst periodieke gift in geld). Dit formulier is afkomstig van de belastingdienst. Hou er wel rekening mee dat u dan wel tenminste 5 jaar achter elkaar moet schenken en ook dat het bedrag dat u jaarlijks schenkt al die jaren hetzelfde is.  Voor meer informatie over aftrekbaarheid: lees de "toelichting schenkingsverklaring" die u hierboven kunt downloaden.


Overeenkomst periodieke gift in geld (t.b.v belastingdienst).

Het formulier is al deels ingevuld, vul zelf uw eigen gegevens in (en die van uw fiscale partner), het bedrag en de duur van uw schenking (dat moet dus minimaal 5 jaar zijn voor volledig aftrek, als u denkt dat uw kind langer op school zal zitten - bijvoorbeeld als u denkt dat het vwo gaat doen, of eerst mavo of havo en daarna havo of vwo - vul dan onbepaalde tijd in; u stopt dan met schenken nadat uw kind van schoolgaat; maar let op: het moet minimaal 5 jaar zijn om in aanmerking te komen voor volledig aftrek!)


Plaats na het invullen uw handtekening (en eventueel die van uw partner) en mail het ook naar ons adres. Kunt u formulieren niet scannen? Geef het dan af op school! Wij verwerken dan de verklaring en mailen u een door ons mede ondertekend exemplaar aan u retour. Bewaar dat exemplaar vervolgens goed, het is mogelijk dat de belastingdienst hier om vraagt na uw aangifte.