Stichting                  

Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg


Privacyverklaring van de VVL.

Website: er worden geen gegevens verzameld van bezoekers van de website. Mochten er toch zogenaamde„cookies” als gevolg van het bezoeken van de site op de computer van de bezoeker worden geplaatst, worden deze enkel gebruikt voor statistische doeleinden en het verbeteren van het gebruiksgemak van deze site, deze gegevens zijn door ons niet ter herleiden tot een persoon.


Overig: de stichting registreert enkel gegevens van schenkers die noodzakelijk zijn om haar statutaire doelstellingen uit te kunnen oefenen en de gelden te beheren. In het geval er een contract tussen een schenker en de stichting wordt gesloten inzake een schenking, worden enkel de voor de schenking relevante gegevens opgeslagen, zijnde de gegevens die vermeld staan op het„schenkingsverklaring”, het formulier ten behoeve van machtiging tot periodieke incasso en bij meerjarige schenkingen het schenkingscontract (model Belastingdienst). De opslag vindt of fysiek (in dossiermap) of op een computer die niet raadpleegbaar is via het internet plaats, dan wel op een beveiligde website, waar alleen de bestuursleden toegang toe hebben. Gegevens van schenkers worden op geen enkele wijze gedeeld met derden; wel wordt de naam van de schenker doorgegeven aan de scho(o)l(en) waaraan de VVL op haar beurt schenkt. Door ondertekening van de betreffende privacypassage op de schenkingsverklaring geeft een schenker toestemming voor verwerking van zijn gegevens zoals hierboven beschreven. Een eenmaal gegeven toestemming kan te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken. Vanaf het moment dat de VVL een dergelijke intrekking ontvangt, zal zij de verwerking van de gegevens van betrokkene staken.

De stichting bewaart voornoemde gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van een contract en daarnaast - of vervolgens - gedurende 7 jaar op grond van de wettelijke (administratieve) verplichtingen.